ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม


ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์:
0-3425-9680
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://cul.npru.ac.th/history.php
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
สถานศึกษา
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล