พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ที่อยู่:
165/1 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:
0-2282-3161 ต่อ 138,119
โทรสาร:
0-2280-2806
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
www.nacc.go.th/acmmuseum,https://www.facebook.com/anticorruptionmuseum/
อีเมล:
anticorrupthai@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
ของเด่น:
แหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งแรกของประเทศไทย
จัดการโดย:
หน่วยงานราชการ
เนื้อหา:
กฎหมายและราชทัณฑ์
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล