พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ตั้งอยู่ภายในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งถอดแบบมาจากเจดีย์ของวัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ฐาน 9 ชั้น ภายในพระมหาเจดีย์มีอยู่ 5 ชั้น ส่วนที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์มีอยู่ 2 ชั้น คือ ชั้น 1 ห้องมหาชนคุณารมณ์ จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ และชั้น 3 ห้องสังฆคุณารมณ์ ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายหลายลักษณะ ซึ่งวัตถุสิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 2 ส่วน มีทั้งพระพุทธรูป เครื่องอัฐบริขาร พระคัมภีร์ ข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ต่าง ๆ และที่สำคัญคือ ตาลปัตรและพัศยศที่มีมากกว่า 3,000 เล่ม

ที่อยู่:
ชั้น 1 และชั้น 3 ภายในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ เลขที่ 300 ถนนรัชมงคลประสาธน์ (เดิมเลขที่ 8 ถนนเทอดไท) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์:
0-2869-1544
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 8.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
library.wpn@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา รัตนโกสินทร์, ตู้พระธรรมลายรดน้ำศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น, เครื่องปั้นดินเผาจีน, เครื่องปั้นดินเผาญี่ปุ่น,เครื่องแก้ว, เครื่องปั้นดินเผาต่างประเทศ,เรือไม้ เรือเข็ม,เครื่องมือเกษตรกรรม, ตาลปัตร พัดยศ พัดฐานานุกรม จัดแสดงเป็นชุด, พัด
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล