พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ชั้น 1 และชั้น 3 ภายในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ เลขที่ 300 ถนนรัชมงคลประสาธน์ (เดิมเลขที่ 8 ถนนเทอดไท) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์:
0-2869-1544
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 8.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
library.wpn@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา รัตนโกสินทร์, ตู้พระธรรมลายรดน้ำศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น, เครื่องปั้นดินเผาจีน, เครื่องปั้นดินเผาญี่ปุ่น,เครื่องแก้ว, เครื่องปั้นดินเผาต่างประเทศ,เรือไม้ เรือเข็ม,เครื่องมือเกษตรกรรม, ตาลปัตร พัดยศ พัดฐานานุกรม จัดแสดงเป็นชุด, พัด
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล