พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ กรุงเทพฯ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
99 ศูนย์การค้าเอสพละนาด ห้องเลขที่ 408 ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:
02-660-9130, 02-641-3016
โทรสาร:
02-660-9140
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 10.00-22.00น. (เปิดขายบัตรเข้าชมถึง 21.00น.)
ค่าเข้าชม:
ต่างชาติ-ผู้ใหญ่ ราคา 300 บาท, เด็ก ราคา 200 บาท (ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.), คนไทย-ผู้ใหญ่ราคา 180 บาท, เด็ก ราคา 120 บาท (ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.)
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
aipbkk2013@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล