หอประวัติหลวงสำรวจพฤกษาลัย (นายสมบูรณ์ ณ ถลาง)


ที่อยู่:
กองการยาง สถาบันวิจัยยาง เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์:
0-2579-1576
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
08.30-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
www.rubberthai.com
อีเมล:
rubberhistorygallery@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2549
ของเด่น:
ชีวประวัติพร้อมของใช้ส่วนตัวของหลวงสำรวจพฤกษาลัย (นายสมบูรณ์ ณ ถลาง)ผู้นำเข้ายางต้นแรกของประเทศไทย อุปกรณ์การกรีดยาง
จัดการโดย:
หน่วยงานราชการ
เนื้อหา:
บุคคลสำคัญ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล