บ้านเขียวอันยุมัน


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ซอยเจริญกรุง 36 (ซอยโรงภาษี) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ อยู่ระหว่างการบูรณะตัวเรือน สนใจติดต่อสถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2561
ของเด่น:
เอกสาร ภาพถ่ายเก่า ประวัติศาสตร์ของสมาคมอันยุมันอิสลาม และแกลเลอรี่ศิลปะอิสลาม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

เปิดเรือนไม้เขียว

ในช่วงเทศกาล Bangkok Design Week 2018 ที่ผ่านมา The Cloud ร่วมมือกับ TCDC จัดทริปเดินเที่ยวเจริญกรุงในยามค่ำคืน เราจึงค้นพบว่าซอยนี้ยังมีสมาคมอันยุมันอิสลาม hidden place เก่าแก่อีกแห่งที่เพิ่งเปิดตัวแก่คนทั่วไป ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้หลากหลายสาขาของชาวมุสลิม ประกอบด้วยสำนักอภิธรรม ชมรมวิทยุ มูลนิธิ และสถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย โดยในอดีต พื้นที่นี้เคยเป็นโรงเรียนอันยุมันอิสลาม โรงเรียนเก่าแก่ชื่อดังที่เปรียบได้กับตักศิลาของชาวมุสลิมไทย เรียกได้ว่าใครอยากมาเรียนเรื่องศาสนา ยุคหนึ่งต้องเดินทางมาเรียนที่บางรัก
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-