พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ชัยภูมิ KOMGRISH


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
227 ม. 1 ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์:
0817255215
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวันตั้งแต่ 8.00 - 20.00 น. เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2561
ของเด่น:
ผ้าทออีสาน
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล