พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ชัยภูมิ KOMGRISH


ที่อยู่:
227 ม. 1 ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์:
0817255215
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวันตั้งแต่ 8.00 - 20.00 น. เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2561
ของเด่น:
ผ้าทออีสาน
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล