พิพิธภัณฑ์เมืองขุนควร


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดธรรมิการาม(วัดสบเกี๋ยง) ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
yothin_tip@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2560
ของเด่น:
ผ้ายันต์โบราณ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์เมืองขุนควร

สังคมล้านนาในอดีตเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ จนบางทีถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงายสำหรับคนในยุคปัจจุบัน แต่ความเชื่อต่างๆ ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในสังคมล้านนา แต่บางอย่างถูกละเลยจนเกือบจะไม่มีคนรู้จัก บางอย่างถูกบิดเบือนความหมายที่แท้จริงจนกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าไร้สาระ

จากการจัดงานมหกรรม เรื่อง “ศรัทธา – สักการะ” ความเชื่อ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต สู่วิถีล้านนา ของกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ในระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม พุทธศักราช 2559 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในระดับต่างๆ ของชาวล้านนา 4 ระดับ คือ วิถีล้านนา ,ศรัทธาเหนือธรรมชาติ, ปราดเปรื่องเรื่องพิธีกรรม และเลิศล้ำพลังศรัทธา

จากงานดังกล่าวทำให้เกิดแนวคิดในการก่อตั้ง"พิพิธภัณฑ์เมืองขุนควร" ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมคัมภีร์ปั๊บสาใบลาน ที่จดบันทึกภูมิปัญญาความเชื่อต่างๆ ของชาวล้านนาโดยเฉพาะเรื่องยันต์ และเวทมนต์คาถา ต่างๆ ที่ปรากฏใช้อยู่ในวิถีชีวิตของชาวล้านนา ตลอดถึงยันต์ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ในอดีตที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของชาวล้านนา และเบื้องหลังของการนำไปใช้ในวิถีชีวิต จนกลายเป็นเรื่องเล่าถึงความอาถรรพ์ และความมหัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้สามารถศึกษาค้นคว้าได้ในพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควร

ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/yothin.naratipvoulkul
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ: