ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 99/8 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์:
02-3431500 กด 2 ,061-8428778
โทรสาร:
02-3431552
วันและเวลาทำการ:
อังคาร-ศุกร์ 9.00-17.00 น. วันเสาร์ 10.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
exhibition.thc@thaihealth.or.th
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะและประติมากรรม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล