พิพิธภัณฑ์แมลง กรมควบคุมโรค


ที่อยู่:
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์:
02-5903341
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาแจ้งล่วงหน้า เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
ตัวอย่างแมลง,ยุงสายพันธุ์ต่างๆ
จัดการโดย:
หน่วยงานราชการ
เนื้อหา:
การแพทย์และสาธารณสุข,ธรรมชาติวิทยา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล