ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี-ลาวครั่ง


ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นบ้านโบราณลาวซี-ลาวครั่ง เกิดจากนายบรรจบ และนางสมจิตร ภาเรือง ซึ่งเป็นผู้ที่ชอบการอนุรักษ์ของเก่าโบราณ และเริ่มสะสมผ้าโบราณมานานกว่า 15 ปี ในระยะแรกที่สะสมเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจส่วนตัว แต่เมื่อผ้าเก่าเริ่มลดจำนวนน้อยลงและติดต่อหาซื้อได้ยากขึ้น จึงมีความคิดว่า ของเก่าของชาวบ้านที่ซื้อมาสะสมและจำหน่ายออกไปในราคาสูงนั้น เมื่อถึงระยะหนึ่งคงหมดสิ้นไป จึงเกิดแนวคิดในการรวมตัวและประสานงานกับคนในหมู่บ้าน รวมถึงชาวบ้านที่เคยติดต่อซื้อผ้าเก่าทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง มารวมตัวกันทอผ้าโบราณและก่อตั้งศูนย์นี้ขึ้นมเมื่อปี 2541 เพื่ออนุรักษ์สืบสานผ้าทอลายโบราณของวัฒนธรรมลาวซี-ลาวครั่ง และเป็นสถานที่ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ที่อยู่:
หมู่ที่ 5 ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์:
087-800-5565
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า
เว็บไซต์:
ของเด่น:
ผ้าทอโบราณ จก ขิด
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์: ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี-ลาวครั่ง

ชื่อผู้แต่ง: จริยาภรณ์ รุจิโมระ | ปีที่พิมพ์: 2554;2011

ที่มา: โครงการวิจัยการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 21 ธันวาคม 2558


ไม่มีข้อมูล