พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา หมู่ 1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันและเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิ...

ชื่อผู้แต่ง: ทหัยรัตน์ ขาวอ่อน | ปีที่พิมพ์: 2553;2010

ที่มา: โครงการวิจัยการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2558


ไม่มีข้อมูล