พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี


ที่อยู่:
ค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรี บ้านเสม็ดงาม หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
วันและเวลาทำการ:
กำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2558
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
taksincamp@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล