พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรี บ้านเสม็ดงาม หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
โทรศัพท์:
taksincamp@gmail.com
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2558
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
taksincamp@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล