พิพิธภัณฑ์ศิลปะพระพิมพ์หริภุญชัย


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 155 (กม.ที่ 46) อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ (ติดกับด่านชั่งน้ำหนัก)
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 09.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
โบราณวัตถุ อาทิ พระพิมพ์หริภุญชัย พระพุทธ รูปแกะสลักหินทราย และเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ กว่า 300 ชิ้น
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพระพิมพ์หริภุญชัย ศูนย์เรียนรู้-สู่...

ชื่อผู้แต่ง: วิชัย ทาเปรียว | ปีที่พิมพ์: 12 เม.ย. 2557;12-04-2013

ที่มา: หนังสือพิมพข่าวสด

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 07 พฤษภาคม 2557


ไม่มีข้อมูล