พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (ศาลาธนารักษ์ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ไทย เชียงใหม่ (เดิม))


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
52/5 ถ.ราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
0-5322-4237 , 0-5322-4238
โทรสาร:
0-5322-1098
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30-16.30 (ปิดพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2538
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน...

ชื่อผู้แต่ง: วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ | ปีที่พิมพ์: 5 พ.ย. 2555;05-11-2013

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 30 พฤษภาคม 2556

กรมธนารักษ์เชิญชม “เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิ...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 26 ส.ค. 2555;26-08-2012

ที่มา: มติชนออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 22 เมษายน 2558


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศาลาธนารักษ์ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ไทย

พิพิธภัณฑ์ศาลาธนารักษ์จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ไทยที่มีคุณค่า อาคารจัดแสดง เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น เดิมเป็นบ้านอยู่อาศัยของตระกูลเชื้อสายเจ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จัดแบ่งเป็นห้องจัดแสดง 3 ห้อง ห้องทำงาน 1 ห้อง จัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศ หมวดเครื่องอุปโภคบริโภค หมวดเครื่องสิริมงคล หมวดเครื่องราชอสริยาภรณ์ รวทั้งเงินตราโบราณ ทั้งเงินตราไทย และเงินตราล้านนา ซึ่งเป็นหัวข้อนิทรรศการถาวร ส่วนนิทรรศการหมุนเวียนหรือนิทรรศการชั่วคราว (ปี พ.ศ.2543) จัดแสดง 2 หัวข้อเรื่อง คือ 1) พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ (72 พรรษารัชกาลที่ 9) และ2) เหรียญที่ระลึก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญกีฬาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 69.
ชื่อผู้แต่ง:
-

ศาลาธนารักษ์: พิพิธภัณฑ์แห่งความรู้

ศาลาธนารักษ์ แหล่งรวบรวมและจัดแสดงทรัพย์สินโบราณอันมีค่า ประกอบด้วยเงินตราไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งเป็นศูนย์รับแลก-จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์และตรวจพิสูจนเหรียญกษาปณ์ และธนบัตรไทย
ชื่อผู้แต่ง:
-

กรมธนารักษ์เชิญชม “เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์” ได้ทุกวัน

กรมธนารักษ์พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดง “เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์” โดยนำเทคโนโลยี Augmented Reality Technologies มาเสริมการจัดแสดงให้น่าสนใจ และเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าชม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ชื่อผู้แต่ง:
-

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

ดิฉันได้รับทราบจาก ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดี กรมธนารักษ์ ว่าประเทศไทยมีทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดแสดงอยู่ ณ “ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์” ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ท่านที่ไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว อาจจะเคยเห็นป้ายเชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์เงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ซึ่งอยู่ถัดจากซุ้มขายบัตรสำหรับชาวต่างประเทศ และประตูทางเข้า
ชื่อผู้แต่ง:
-