พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ วัดลุมพลีวัน


ที่อยู่:
เลขที่ 36/1 วัดลุมพลีวัน บ้านถ่อน หมู่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์:
089-618-6551 , 081-954-0814
โทรสาร:
042-282900
วันและเวลาทำการ:
ย้ายที่จัดแสดงไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
https://www.facebook.com/ThaiPuanBanPhu
อีเมล:
phonphitphimphisan@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2554
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
ปิดถาวร
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล