พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง


ที่อยู่:
หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320
โทรศัพท์:
0-4220-8340-41
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการทุกวัน 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2518
ของเด่น:
เครื่องปั้นดินเผา,หลุมขุดค้น
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง โฉมใหม่ : พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ดีที่สุดของไทย

ชื่อผู้แต่ง: สัญญา จันทร์เหนือ | ปีที่พิมพ์: 29, 8 (มิ.ย. 2551) หน้า56-59

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

มรดกโลก “บ้านเชียง” แหล่งอารยธรรมแห่งสยามประเทศ

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 1 ก.พ. 2551;01-02-2008

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 05 สิงหาคม 2557ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง หรือที่รู้จักกันทั่วโลกในนามของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จัดแสดงหลักฐานต่างๆที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและแหล่งโบราณคดีอื่นที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งแสดงถึงร่องรอยการอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายพันปี โดยจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและในลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ตลอดจนจัดแสดงเรือนไทพวน เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาคารของชุมชนไทพวน

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 64-65.
ชื่อผู้แต่ง:
-

มรดกโลก “บ้านเชียง” แหล่งอารยธรรมแห่งสยามประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมานับหลายพันปี ร่องรอยของมนุษย์ในเมืองไทยยุคดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายประการ โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของตนได้อย่างดี จนสามารถดำรงชีวิตและจรรโลงสังคม วัฒนธรรมของคนได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานีก็คือแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่งที่ให้ความรู้อย่างมาก
ชื่อผู้แต่ง:
-