พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี


ที่อยู่:
อาคารราชินูทิศ(ริมหนองประจักษ์) ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์:
0-4224-5976
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2547

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ชื่อผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์ ถวายชัย | ปีที่พิมพ์: 9,99(มี.ค.47)หน้า18-19

ที่มา: วารสารกรมประชาสัมพันธ์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ชื่อผู้แต่ง: วิชญดา ทองแดง | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555;vol. 38 No.1 July-September 2012

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 30 เมษายน 2557


ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

อุดรธานีเป็นหัวเมืองสำคัญทางภาคอีสาน ยุคสมัยฐานทัพสหรัฐอเมริกามาตั้งอยู่อุดรฯกลายเป็นที่โจษจันว่ามีการปะทะสังสรรค์ของชายแปลกหน้าชาติตะวันตกกับสาวชาวพื้นเมือง (ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นแม้ไม่มีฐานทัพต่างชาติแล้ว) ในอีกทางหนึ่งอุดรฯ อยู่ใกล้ประเทศลาวแค่แม่น้ำโขงกั้น สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่สองเชื่อมความสัมพันธ์คนสองแผ่นดินเข้าด้วยกัน รถยนต์ที่วิ่งกันในตัวเมืองอุดรฯ จึงมีทะเบียนลาวอยู่ทุกท้องถนน ตัวเมืองอุดรฯ กว้างขวาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีหนองน้ำใหญ่เดิมชื่อว่าหนองนาเกลือ
ชื่อผู้แต่ง:
-