พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน


พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน ก่อตั้งโดย พ.ต.อ.ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ภาควิชาการสืบสวนกองบังคับการวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เกิดจากแนวคิดการรวบรวมของเก่าต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน พื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ภายในจะมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภาพถ่ายสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จมาประทับยังที่แห่งนี้ ส่วนของค่ายวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสถานที่จัดกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีสิ่งประดิษฐ์ของคนในสมัยก่อนที่มีความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ให้ได้เรียนรู้

ที่อยู่:
หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์:
08-1907-2495
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.
ของเด่น:
สิ่งประดิษฐ์ของคนในสมัยก่อน ที่มีความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล