พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การประปาไทย


ที่อยู่:
เลขที่ 220 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:
0-2279-2120 ต่อ 765
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันและเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
http://www.mwa.co.th/
อีเมล:
mwa1125@mwa.co.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2554
ของเด่น:
วิวัฒนาการและความเป็นมาของการผลิตน้ำประปาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
จัดการโดย:
หน่วยงานราชการ
เนื้อหา:
การแพทย์และสาธารณสุข,อื่น ๆ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ

โดย: -

วันที่: 11 มิถุนายน 2557

โดย: -

วันที่: 11 มิถุนายน 2557

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ตามรอย “ประปาไทย” เรียนรู้วิวัฒนาการผ่าน “พิพิธภัณ...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 14 พ.ย. 2555;14-11-2012

ที่มา: เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 23 กันยายน 2556

พิพิธภัณฑ์ประปาไทย...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 17 พ.ย. 2555;17-11-2012

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 23 กันยายน 2556

14 พ.ย.57 ครบ 100 ปีประปาไทย แนะนำพิพิธภัณฑ์ประปาไ...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 10 พ.ย. 2557;10-11-2014

ที่มา: ไทยรัฐ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2557


ไม่มีข้อมูล

14 พ.ย.57 ครบ 100 ปีประปาไทย แนะนำพิพิธภัณฑ์ประปาไทย

วันที่ 14 พฤศจิกายนปีนี้ ถือเป็นวันสำคัญของการประปานครหลวง เพราะเป็นวันที่ครบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จฯเปิด “การประปากรุงเทพฯ” ทำให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯเริ่มมีน้ำประปาใช้เป็นครั้งแรก เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กิจการประปาถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรมีน้ำสะอาดบริโภคอุปโภค
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์ประปาไทย

'พิพิธภัณฑ์การแห่งการเรียนรู้ การประปาไทย' บอกเล่าความเป็นมาเกือบศตวรรษของการประปาไทย เตรียมเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี 56 “พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย” ก่อตั้งขึ้นโดย คุณเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ลำดับที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านระบบการประปา ด้วยการบูรณะโรงงานผลิตน้ำสามเสน ซึ่งเป็นโรงกรองน้ำแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
ชื่อผู้แต่ง:
-

ตามรอย “ประปาไทย” เรียนรู้วิวัฒนาการผ่าน “พิพิธภัณฑ์”

วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งกิจการประปาไทย โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 98 ซึ่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า กิจการประปาไทยจะมีอายุครบ 100 ปีแล้ว ล่าสุดการประปานครหลวงได้บูรณะโรงงานผลิตน้ำสามเสน ก่อตั้งเป็น “พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย” เพื่อเป็นโครงการหนึ่งในการเฉลิมฉลอง
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-