พิพิธภัณฑ์กษัตริย์ไทยเมืองพิษณุโลก


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์:
055-258559, 055-282107, 055-282108
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันและเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
phitsanulok@moi.go.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
จัดแสดงสิ่งของสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพิษณุโลก
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล