พิพิธภัณฑ์สถาบันนิด้า


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์:
0-2727-3696 (เคาเตอร์), 0-2727-3695 (ภัณฑารักษ์)
โทรสาร:
0-2375-8798
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

"นิด้า มิวเซียม" พิพิธภัณฑ์วิชาการ สะท้อนเกียรติสถ...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 30 พ.ค. 2556;30-05-2013

ที่มา: ไทยโพสต์

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 31 พฤษภาคม 2556


ไม่มีข้อมูล

"นิด้า มิวเซียม" พิพิธภัณฑ์วิชาการ สะท้อนเกียรติสถาบัน

ถึงแม้จะมีพื้นที่เพียง 216 ตารางเมตร แต่ นิด้ามิวเซียม หรือพิพิธภัณฑ์นิด้า ได้อัดแน่นเรื่องราวสาระความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ประโยชน์กับผู้เข้าชมได้มากมาย เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของคนไทย ตลอดจนเป็นเครื่องประกาศเกียรติภูมิของสถาบันที่ได้มีบทบาทพัฒนาประเทศตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-