พิพิธภัณฑ์ผ้าสะสม ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์


พิพิธภัณฑ์ผ้าสะสม ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ เกิดจากความคิดที่สำนักงานกฎหมายติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ ต้องการใช้งานศิลปะมาประดับสำนักงาน จึงเลือกใช้ผ้าโบราณมาประดับและอยากอนุรักษ์ผ้าโบราณไว้ จึงเป็นที่มาของการซื้อผ้าแล้วก็เก็บไว้ และเริ่มมีการสะสมโดยเห็นว่าเป็นผ้าที่มีคุณค่าเท่ากับผ้าในพิพิธภัณฑ์ จึงเปิดให้ผู้ที่สนใจในเรื่องผ้าเข้ามาศึกษา ผ้าส่วนใหญ่เป็นผ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดแสดงจะมีการคัดเลือกนำไปจัดแสดง และจะมีการหมุนเวียนผ้าที่จัดแสดงผลัดเปลี่ยนทุก 6 เดือน - 1 ปี นอกจากนี้ยังสามารถขอชมผ้ามีค่าที่ถูกจัดเก็บในห้องจัดเก็บผ้าได้ด้วย

ที่อยู่:
บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์:
0-2653-5555
วันและเวลาทำการ:
เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-16.30 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อเตรียมวิทยากร)
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
ผ้า
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

เที่ยว“พิพิธภัณฑ์ผ้าสะสม” ชมเสน่ห์ผ้าโบราณ งาม ขลัง อมตะ

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของชีวิตคนเรา โดยทุกวันนี้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีวิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยอย่างไม่หยุดหย่อน แต่ในความรู้สึกของฉัน เสื้อผ้าหรือผ้าโบราณเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์โดยตัวของมันเอง วันนี้ฉันจึงอยากพาคอผ้ามาชมเสน่ห์ของผ้าโบราณกันที่ “ผ้าสะสม ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์”
ชื่อผู้แต่ง:
-