พิพิธภัณฑ์ ดะโต๊ะอูมาร์ ตอยิบ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์:
073-511292, 073-515948
โทรสาร:
073-513246
วันและเวลาทำการ:
วันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
webmaster@attarkiah.ac.th, aliyah-ahmad@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
สิ่งของ ภาพถ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และประกาศเกียรติคุณของดะโต๊ะอูมาร์ ตอยิบ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล