พิพิธภัณฑ์วัดลำภู


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 60 หมู่ 2 บ้านลำภู ถนนระแงะมรรคา ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์:
073-542-618
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล