พิพิธภัณฑ์พระครูพิพิธนวกรรมโกศล วัดทุ่งคา


ที่อยู่:
ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โทรศัพท์:
073-640638
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2543
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล