พิพิธภัณฑสถานวัดชลธาราสิงเห


พิพิธภัณฑสถานวัดชลธาราสิงเห ตั้งอยู่ภายในวัดชลธาราสิงเห หรือ ที่รู้จักกันในนาม วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย อาคารพิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2498 เดิมเป็นอาคารกุฎิสิทธิสารประดิษฐ์ ลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูง หลังคาทรงปั้นหยาซ้อนชั้น ตกแต่งด้วยปูนปั้นลายเครือเถา ส่วนมุมทำเป็นรูปคล้ายหางหงส์ หรือหัวนาค ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของวัด เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต ทั้ง เครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และอาวุธต่าง ๆ รวมถึงการจำลองเหตุการณ์การลงนามในสัญญาไทย – อังกฤษ เมื่อปี 2451

ที่อยู่:
ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล