สวนผีเสื้อและโลกแมลงภูเก็ต


ที่อยู่:
71/6 หมู่5 ซอยพะเนียง ถนนเยาวราช (สามกอง) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
0-7621-0861, 0-7625-4416
วันและเวลาทำการ:
ปิดกิจการ เมื่อ 31 มีนาคม 2558
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท (นักเรียนนักศึกษา ราคาพิเศษ) ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท (อายุต่ำกว่า 4 ขวบ ชมฟรี)
เว็บไซต์:
อีเมล:
info@phuketbutterfly.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2533
จัดการโดย:
สถานะ:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

สวนผีเสื้อและโลกแมลงภูเก็ต ปิดกิจการ

สวนผีเสื้อภูเก็ต เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2533 เป็นแหล่งศึกษานอกโรงเรียนของนักเรียนทุกระดับทั้งระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา เมื่อเข้ามาศึกษาจะเข้าถึงแก่นของธรรมชาติ และมีความเข้าใจเรื่องโลกของแมลง-โลกของสิ่งแวดล้อมที่อยู่คู่กับมนุษย์ ได้อย่างดี รวมเป็นเวลา 25 ปี วันนี้ผู้บริหารได้ตัดสินใจประกาศปิดตัวลง เพราะติดปัญหาเรื่องสัญญาในบางอย่าง

อย่างไรก็ตาม สำหรับวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถือว่าเป็นวันสุดท้าย เป็นวันปิดตำนานของสวนผีเสื้อฯ จะมีการเปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรี มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมปิดตำนาน ได้ช่วยกันปล่อยผีเสื้อให้ออกสู่ธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีการฉายสไลด์ก้าวแรกของสวนผีเสื้อฯจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการปิดตำนานของ สวนผีเสื้อ ถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่จะได้ทำร่วมกันก่อนปิดตำนานสวนผีเสื้อและโลกแมลง ภูเก็ตร่วมกัน

ที่มา: https://www.facebook.com/phuketbutterfly [เข้าถึง 8 กันยายน 2558]

ชื่อผู้แต่ง:
-