พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต


ที่อยู่:
ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต ถ.มนตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์-เสาร์ 9.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ตตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต ถนนมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น1 ใน 8แห่ง ทั่วภูมิภาคของไทย เป็นสถานที่รวบรวมหลักฐานด้านกิจการไปรษณีย์และตราไปรษณียากรของไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักสะสมและผู้สนใจในการเข้าชม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ ทั้งจากตราไปรษณียากรของไทยและต่างประเทศ สิ่งแสดงหลากหลาย อาทิ ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทย ดวงแรกของโลก ตราไปรษณียากรที่ล้ำค่ายิ่งของไทย ตราไปรษณียากรทองคำ ภาพต้นแบบตราไปรษณียากรชุดประวัติศาสตร์ ภาพประดิษฐ์จากตราไปรษณียากรนับพันดวง ภาพขั้นตอนและวิธีการพิมพ์ตราไปรษณียากรไทย ตราไปรษณียากรต่างประเทศชุดสวยงาม ฯลฯ

ข้อมูลจาก http://www.thailandpost.com/museum/htm/link.php[accessed20070227] http://www.tws.ac.th/thoenwit/M601/6&19/job4.html[accessed20070227]
ชื่อผู้แต่ง:
-