พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง


ที่อยู่:
217-12 หมู่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์:
0-7750-4105, 0-7750-4246
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2530
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งชาติถลางอวดโฉมงานศิลปวัฒนธรรม

ชื่อผู้แต่ง: อวัสสา ทองสกุล | ปีที่พิมพ์: 23-07-2540

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง เป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียวได้รับรางวัลเหรียญทองด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จากการประกวดผลงานด้านสถาปัตยกรรมดีเด่นของสมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2530 ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ การพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ และการกำเนิดรัฐไทยจนถึงการก่อตั้งกรุงเทพมหานคร พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของฝั่งทะเลอันดามันและภูเก็ต ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการตั้งถิ่นฐานของชาวภูเก็ต และยังมีส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง หมู่บ้านชาวเล แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งของเครื่องใช้ และประเพณีที่สำคัญของชาวเล และยังมีการแสดงเรือและเครื่องมือการทำประมงของชาวเลในอดีตและที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 88-89.
ชื่อผู้แต่ง:
-