พิพิธภัณฑ์พืช โรงเรียนสตรีภูเก็ต


ที่อยู่:
ร.ร.สตรีภูเก็ต เลขที่ 1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
0-7621-1034
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://www.satreephuket.ac.th/
อีเมล:
spk@satreephuket.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2549
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
สถานศึกษา
เนื้อหา:
ธรรมชาติวิทยา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล