พิพิธภัณฑ์ชุมชนไทดำ บ้านดอนรวบ


ที่อยู่:
บ้านดอนรวบ ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์:
ไม่เสียค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://taidam.blogspot.com/
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2553
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ชุมชน
เนื้อหา:
ชาติพันธ์ุ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล