พิพิธภัณฑ์ชุมชนไทดำ บ้านดอนรวบ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
บ้านดอนรวบ ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์:
ไม่เสียค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2553
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล