พิพิธภัณฑ์บ้านวัดประเดิม (พิพิธภัณฑ์ตำบลตากแดด)


พิพิธภัณฑ์บ้านวัดประเดิม ใช้พื้นที่กุฏิหลวงพ่อเวศน์ ภูริปญฺโญ อาคารเก่าแก่ของวัดที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2479 ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นสมบัติวัด อาทิ ใบเสมาหินทราย ภาพถ่ายเก่าอดีตเจ้าอาวาสวัดประเดิม บานหน้าต่างพระอุโบสถหลังเก่า ภาชนะดินเผาที่พบจากแม่น้ำชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง ชิ้นส่วนหม้อสามขา ไห เครื่องถ้วยยุโรป เครื่องถ้วยจีน คัมภีร์ใบลาน สมุดฝรั่ง พระพุทธรูป รวมถึงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านต่างๆ

ที่อยู่:
วัดประเดิม ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์:
0-7757-4271, 0-7757-4649 ติดต่อคุณสมคิด พยุหกฤษ
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล