พิพิธภัณฑ์วัดชุมพรรังสรรค์


วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งประจำเมืองชุมพร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2363 ผู้สร้างคือ พระยากำแหงสงคราม (ซุ้ย) ท่านได้สร้างวัดเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนที่ได้ชนะศึกพม่า กอบกู้เมืองชุมพรและเพื่อเป็นพุทธบูชา ท่านได้ขนานนามว่า วัดราชคฤห์ดาวคะนอง คนทั่วไปเรียกวัดนี้ว่า“วัดท่าเภาเหนือ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 คณะสงฆ์ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น“วัดชุมพรรังสรรค์” ส่วนพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในอาคาร “หลวงพ่อสงฆ์ จันทสโร อนุสรณ์” ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์องค์สำคัญของจังหวัดชุมพร ที่ท่านอดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เคารพศรัทธา ภายในอาคารชั้นล่างจัดแสดงสมบัติวัดต่างๆ อาทิ พระพุทธรูป เครื่องกระเบื้องลายคราม เครื่องมุก เครื่องแก้ว เครื่องทองเหลือง

ที่อยู่:
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล