พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
หมู่ 4 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์:
0-7751-1551 , 0-7750-3975 ติดต่อศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
rspgchumphon@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล