สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลา


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา หรือสงขลาอควาเรียม ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสนอ่อน เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางน้ำและสัตว์น้ำหลากหลายชนิด การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนน้ำจืด จะมีการจำลองน้ำตกและแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด ส่วนน้ำกร่อย จะมีการจำลองระบบนิเวศน้ำอย่างป่าชายเลน และส่วนน้ำเค็ม จัดแสดงสัตว์ทะเลและพันธุ์หลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมสนุก เช่น โชว์มหัศจรรย์สัตว์น้ำเพื่อนรัก ซิ่งสนุกมันส์ไปกับโกคาร์ท ตะลุยไปกับ ATV คู่ใจ สปาปลา และการแข่งขันดริฟท์ เป็นต้น

ที่อยู่:
39 ถ.แหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์:
074- 322- 787
วันและเวลาทำการ:
จันทร์–ศุกร์ 09.00–19.00 น.,เสาร์–อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 08.00-20.00น.
ค่าเข้าชม:
ผู้ใหญ่ 100 บาท,เด็ก นักเรียน นักศึกษา 50 บาท,ชาวต่างชาติ 200 บาท,คนสูงอายุ(70 ปีขึ้นไป) คนพิการ ภิกษุ สามเณร ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
songkhla_aquarium@hotmail.co.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

สมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินเปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 05-01-2552

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลา หรือ Songkhla Aquarium ที่แหลมสนอ่อน อ.เมือง เปิดให้เข้าชมเมื่อ 26 ก.ย. 2551 โดยนายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ใช้เวลาก่อสร้างนาน 4 ปี งบประมาณ 240 ล้านบาท เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์วิทยาและพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดแห่งแรกของภาคใต้ตอนล่าง มีความโดดเด่นเรื่องระบบนิเวศวิทยาที่จำลองสภาพวิถีชีวิตของชาวใต้ 3 น้ำล้อมรอบ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ภายในแบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็น 4 โซนด้วยกันคือ โซนเอ กลุ่มสัตว์น้ำจืด จัดแสดงกลุ่มปลาบริเวณน้ำไหล กลุ่มปลาบริเวณป่าพรุ กลุ่มปลาบริเวณลำธารบนภูเขา แหล่งต้นน้ำ กลุ่มปลาบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง กลุ่มปลาบริเวณแม่น้ำ กลุ่มปลาบริเวณแหล่งน้ำทั่วไป กลุ่มปลาน้ำจืดสวยงาม โซนบี กลุ่มสัตว์น้ำกร่อย ประกอบด้วย กลุ่มสัตว์บริเวณน้ำกร่อย กลุ่มปลาเศรษฐกิจ กลุ่มปลาบริเวณน้ำกร่อย กลุ่มซี กลุ่มสัตว์น้ำเค็ม จัดแสดงกลุ่มสัตว์น้ำเค็ม กลุ่มปลามีพิษ กลุ่มปลาสวยงาม กลุ่มปะการัง สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล กลุ่มปลาจิ้มฟันและม้าน้ำ โซนดี Big Tank จัดแสดงกลุ่มปลาฉลาม ปลากระเบนนก สลิดหินหลังเหลือง สลิดทะเลจุดเหลือง กะรังแดงจุดฟ้า และภายในห้องโถงตรงกลาง เป็นลานนิทรรศการกลางแจ้ง รวมถึงร้านจำหน่ายของที่ระลึก

ข้อมูลจาก: http://www.songkhlaaquarium.com/ [accessed 2008-12-26]
ชื่อผู้แต่ง:
-