พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรหาดใหญ่


ที่อยู่:
ที่ทำการไปรษณีย์รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์:
0-7424-4480
วันและเวลาทำการ:
เปิดอังคาร-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรหาดใหญ่

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารที่ทำการไปรษณีย์รัถการ ใกล้สถานีรถไฟหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น 1 ใน 8แห่ง ทั่วภูมิภาคของไทย เป็นสถานที่รวบรวมหลักฐานด้านกิจการไปรษณีย์และตราไปรษณียากรของไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักสะสมและผู้สนใจในการเข้าชม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ ทั้งจากตราไปรษณียากรของไทยและต่างประเทศ สิ่งแสดงหลากหลาย อาทิ ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทย ดวงแรกของโลก ตราไปรษณียากรที่ล้ำค่ายิ่งของไทย ตราไปรษณียากรทองคำ ภาพต้นแบบตรา ไปรษณียากรชุดประวัติศาสตร์ ภาพประดิษฐ์จากตราไปรษณียากรนับพันดวง ภาพขั้นตอนและวิธีการพิมพ์ตราไปรษณียากรไทย ตราไปรษณียากรต่างประเทศชุดสวยงาม ฯลฯ

ข้อมูลจาก:
http://www.thailandpost.com/museum/htm/link.php[accessed20070227] http://www.tws.ac.th/thoenwit/M601/6&19/job4.html[accessed20070227]
ชื่อผู้แต่ง:
-