ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร.ร.สตูลวิทยา


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนสตูลวิทยา ก่อตั้งเมื่อปี 2520 ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสตูล วิวัฒนาการด้านโบราณคดี เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวสตูลในอดีต และเครื่องมือแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบัน รวมถึงการจัดแสดงชีวประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสตูลด้วย อันแสดงให้เห็นถึงชีวิต วัฒนธรรม จารีต และประเพณีของชาวสตูลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ที่อยู่:
โรงเรียนสตูลวิทยา เลขที่ 6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์:
0-7471-1955
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 9.00-13.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล