เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร


เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำผาบิ้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2545 เพื่อบรรจุอัฐิธาตุและเป็นอนุสรณ์สถานของหลวงปู่หลุย จันทสาโร ศิษย์เอกของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภายในประดิษฐานอัฐิธาตุและรูปเหมือนหลวงปู่หลุย เครื่องอัฐบริขาร และของส่วนตัวของหลวงปู่หลุย พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาและนิทรรศการเกี่ยวกับหลวงปู่หลุยให้ศาสนิกชนได้มาเรียนรู้อีกด้วย

ที่อยู่:
วัดถ้ำผาบิ้ง ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล