พิพิธภัณฑ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


พิพิธภัณฑ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ที่กองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2523 และขอพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาประดิษฐาน ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายศรีสองรัก เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจภายในค่าย ลักษณะศาลดังกล่าวเป็นสาลาเปิดด้านข้างโล่ง กั้นด้วยลูกกรงไม้ ด้านข้างมีซุ้มช้างและสิ่งของต่าง ๆ ที่ทหารและผู้ศรัทธานำมาถวาย

ที่อยู่:
กองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์:
0-4281-1895
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ 08.30- 16.30 น.
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล