ศูนย์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา


ศูนย์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ก่อตั้งเมื่อปี 2544 เพื่อรำลึกถึงหลวงชนะสงคราม หรือปู่เมืองปาก ผู้มีคุณประโยชน์ต่อบ้านหนองหมื่นถ่าน และเพื่อนำเสนอเรื่องราวของปู่เมืองปากและรวบรวมสิ่งของจากภูมิปัญญาต่าง ๆ ในท้องถิ่นมาจัดแสดง โดยภายในได้มีการจัดแสดงเครื่องมือในการทอผ้า เช่น ฟืม กระสวย กี่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา เช่น ไถ คราด เคียว เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เชี่ยนหมาก หม้อ ไห เครื่องดนตรี เช่น แคน โหวต พิณ เครื่องมือหาปลา เช่น สุ่ม ไซ ตุ้ม และอื่น ๆ เช่น เงินตราเก่า นิทรรศการประวัติชุมชน เป็นต้น

ที่อยู่:
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล