พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตรเขมาจารีนุสรณ์


ที่อยู่:
วัดมหาชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์:
081-2600830 (พระราชปริยัตยาทร เจ้าอาวาสวัดมหาชัย), 081-3927656 (พระมหาไพฑรูย์ ธมฺมธีโร), 081-5458807 (นายสมัย วรรณอุดร), 043-754427 (นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์)
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดวเลา 9.30-16.30 น. วันหยุดและวันนักขัตกฤษ์ เปิดบริการเฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ของเด่น:
นิทรรศการเกี่ยวกับใบลาน, แท่งหินศิลาธรรมจักร
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล