หอวัฒนธรรมหมู่บ้าน เฮือนอีสานบ้านวัฒนธรรม


ที่อยู่:
อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย บ้านโขงกุดหวาย หมู่ 7 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์:
081-576-7991
วันและเวลาทำการ:
ปิดดำเนินการ เนื่องจากปัญหาเรื่องแมลงกัดกินอาคารและวัตถุจัดแสดง
ปีที่ก่อตั้ง:
2540
สถานะ:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหอวัฒนธรรมหมู่บ้าน เฮือนอีสานบ้านวัฒนธรรม

อุทยานมัจฉาโขงกุดหวายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยได้รับการประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามเมื่อปี พ.ศ.2540 เนื่องจากบริเวณนี้มีฝูงปลาหลายร้อยชนิดที่มาจากแม่น้ำชี ส่วนมากเป็นปลาเผาะซึ่งเป็นปลาเนื้ออ่อน มักพบในแม่น้ำโขง ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงอนุรักษ์ไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมและศึกษาชนิด พันธุ์ปลาต่างๆ เหล่านี้ หอวัฒนธรรมหมู่บ้าน เฮือนอีสานบ้านวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 พร้อมกับการก่อตั้งสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านและอุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย มีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคอีสานภายในเรือนอีสานโบราณ และบริเวณใต้ถุนบ้านมีการจัดแสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำจืด หรือตามลุ่มน้ำชี เช่น ตุ้มปลาสร้อย ตุ้มปลาไหล ต้มปลาซิว ตุ้มปลาเพลีย สวิง สะดุ้ง เป็นต้น ปัจจุบันหอวัฒนธรรมหมู่บ้าน เฮือนอีสานบ้านวัฒนธรรมไม่มีอาคารจัดแสดงแล้ว เนื่องจากประสบปัญหาปลวกและแมลงกัดกินอาคาร ทำให้ต้องรื้ออาคาร และเก็บวัตถุที่เคยจัดแสดงไว้ในห้องประชุมภายในอุทยาน และรอโอกาสที่จะมีการก่อสร้างและจัดแสดงในครั้งต่อไป

ข้อมูลจาก: http://www.thaimuseums.net/showmuseum.php?mu_id=00084[accessed 04012011]
ชื่อผู้แต่ง:
-