หนังสือ

พิพิธภัณฑ์บันทึก

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2008

ISBN 978-9-743772-17-7

รวม 9 บทความ จากผู้เขียนที่คลุกคลีกับงานพิพิธภัณฑ์ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคน ชุมชน ข้าวของ และชีวิตในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์กับสังคม บทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์ชุมชน: ประเด็นและข้อถกเถียง, นักสะสมชาวบ้านบนเส้นทางสายพิพิธภัณฑ์

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์ unlimited

ชื่อผู้แต่ง : ปณิตา สระวาสี, สรินยา คำเมือง และศิริพร ศรีสินธุ์อุไร

ปีที่พิมพ์ : 2009

ISBN 978-6-117154-05-8

ชวนคนอ่านไปทำความ รู้จักกับพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ ที่สนองตอบต่อจริตและความต้องการของ “คนทำ” และ “คนดู” หลายกลุ่มแตกต่างกันไป ที่แทบไม่น่าเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ในไทยหลากหลายไม่แพ้ใครในโลก

ดาวน์โหลด

เรือนสีรุ้ง

ชื่อผู้แต่ง : ภาวิตา ใจกล้า

ปีที่พิมพ์ : 2008

ISBN 978-9-743114-25-7

เรื่องราววิถีชีวิต ชาวบ้านจากหมู่บ้านท่าพูด จ.นครปฐม ที่เขียนในรูปของนวนิยาย แต่ข้อมูลทั้งหมดที่บอกเล่าเป็นความพยายามของผู้เขียนในการเก็บข้อมูลด้าน มานุษยวิทยา หนังสือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ของเซเว่นบุคส์อวอร์ดปี 2552 

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2010

ISBN 978-616-7154-00-8

รวม บทความหลากประเด็นที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์อนุรักษ์มรดกของสิงคโปร์ นอกจากการสะท้อนวิธีการทำงานด้านวัฒนธรรมในแบบฉบับคนสิงคโปร์ที่น่าทึ่งแล้ว ยังเปิดมุมมองหลากมิติของสังคมสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

ดาวน์โหลด

สูจิบัตรประกอบนิทรรศการแม่โพสพในความเปลี่ยนแปลง

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ปีที่พิมพ์ : 2016

ISBN -

นิทรรศการเรื่องแม่โพสพในความเปลี่ยนแปลง มาจากการทำงานระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ของตนเองในการสื่อสารเรื่องราวทั้งในอดีตและปัจจุบันกับสังคมอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลด