หนังสือ

มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ : มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์

ชื่อผู้แต่ง : มาริเลน่า อลิวิซาโต

ปีที่พิมพ์ : 2018

ISBN 978-616-7154-63-3

หนังสืออาศัยข้อมูลจากการทำงานภาคสนามของผู้เขียน โดยให้ความสำคัญกับพิพิธภัณฑสถานในฐานะสถาบันทางวัฒนธรรมที่ทำหน้าอย่างใกล้ชิดกับสังคม ผู้เขียนคัดเลือกกรณีศึกษาที่น่าสนใจ โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวคิดและปฏิบัติการที่พิพิธภัณฑสถานแห่งต่าง ๆ พัฒนากระบวนการในการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับสิ่งสะสมต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑสถาน

ดาวน์โหลด

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ: บทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน

ชื่อผู้แต่ง : สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2017

ISBN 978-616-7154-58-9

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(ICH) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 ของยูเนสโก

ดาวน์โหลด

หนังใหญ่วัดบ้านดอน

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2011

ISBN 974-94130-0-8

หนังสือภาพชุดตัวหนังใหญ่ประกอบคำพากษ์ของคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน จ.ระยอง พร้อมประวัติความเป็นมา และวิธีการแสดงจากความทรงจำของผู้รู้ในท้องถิ่น จัดพิมพ์อย่างสวยงาม สี่สีทั้งเล่ม

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์บันทึก

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2011

ISBN 978-9-743772-17-7

รวม 9 บทความ จากผู้เขียนที่คลุกคลีกับงานพิพิธภัณฑ์ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคน ชุมชน ข้าวของ และชีวิตในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์กับสังคม บทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์ชุมชน: ประเด็นและข้อถกเถียง, นักสะสมชาวบ้านบนเส้นทางสายพิพิธภัณฑ์

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์ unlimited

ชื่อผู้แต่ง : ปณิตา สระวาสี, สรินยา คำเมือง และศิริพร ศรีสินธุ์อุไร

ปีที่พิมพ์ : 2011

ISBN 978-6-117154-05-8

ชวนคนอ่านไปทำความ รู้จักกับพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ ที่สนองตอบต่อจริตและความต้องการของ “คนทำ” และ “คนดู” หลายกลุ่มแตกต่างกันไป ที่แทบไม่น่าเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ในไทยหลากหลายไม่แพ้ใครในโลก

ดาวน์โหลด

เรือนสีรุ้ง

ชื่อผู้แต่ง : ภาวิตา ใจกล้า

ปีที่พิมพ์ : 2011

ISBN 978-9-743114-25-7

เรื่องราววิถีชีวิต ชาวบ้านจากหมู่บ้านท่าพูด จ.นครปฐม ที่เขียนในรูปของนวนิยาย แต่ข้อมูลทั้งหมดที่บอกเล่าเป็นความพยายามของผู้เขียนในการเก็บข้อมูลด้าน มานุษยวิทยา หนังสือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ของเซเว่นบุคส์อวอร์ดปี 2552 

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม: ประสบการณ์จากคนลองทำ

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร(บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2011

ISBN 978-9-743767-07-4

ถ่ายทอดวิธีการทำ งานพิพิธภัณฑ์ร่วมกับคนในชุมชนของนักวิจัย เสมือนเป็นคู่มือสำหรับคนที่คิดจะทำพิพิธภัณฑ์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดี แนะนำไว้ครบทั้งวิธีหาคนมาร่วม หาเรื่องมาเล่า และเอาใจใส่ข้าวของ

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2011

ISBN 978-616-7154-00-8

รวม บทความหลากประเด็นที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์อนุรักษ์มรดกของสิงคโปร์ นอกจากการสะท้อนวิธีการทำงานด้านวัฒนธรรมในแบบฉบับคนสิงคโปร์ที่น่าทึ่งแล้ว ยังเปิดมุมมองหลากมิติของสังคมสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

ดาวน์โหลด

คนทำพิพิธภัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2014

ISBN 978-616-7454-25-1

ข้อเขียนที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย อาจมีมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่เนื้อหาของ "คนทำพิพิธภัณฑ์" เป็นมุมมองของคนทำพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นตัวแทนของชุมชน จึงเป็น "เสียง" จากคนข้างใน มิใช่การพูดแทนดดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จึงเป็นเสียงหนึ่งของการปฏิบัติการพิพิธัณฑ์แนวใหม่ ที่เล่าโดยผู้ปฏิบัติเองซึ่งยังไม่มีการรวบรวมมาก่อน - ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

ดาวน์โหลด

ภูมิรู้ สู้ วิกฤต

ชื่อผู้แต่ง : นุชจรี ใจเก่ง (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2012

ISBN 978-616-7154-16-9

ภูมิรู้สู้วิกฤตเป็น หนังสือในชุดพิพิธภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2555 ในหัวข้อ “ภูมิรู้สู้กฤต"  โดยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาเข้าร่วมจัดงาน 68 แห่ง จากทั่วประเทศ  เป้าหมายสำคัญคือ ปรารถนาที่จะแสดงให้เห็นความหลากหลายของความรู้ในสังคมไทย ทั้งที่อยู่ในตัวคน ชุมชน ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่ท้องถิ่นนำมาใช้จัดการกับปัญหาที่ต้องเผชิญ

ดาวน์โหลด