ข่าวจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ขุดพบ ๔ เสมาหินสุวรรณคูหา คาดเชื่อมโยง “พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช” แห่งล้านช้าง

ไฟล์ pdf

ข่าวจารึกโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13:20:07


ข่าวจารึก

จำนวน 52 รายการ

ขุดพบ ๔ เสมาหินสุวรรณคูหา คาดเชื่อมโยง “พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช” แห่งล้านช้าง

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13:20:07

สำนักศิลปากรเชียงใหม่เผยภาพชุด “สำรวจเมืองลี้” นักโบราณคดีเดินหน้าศึกษาเพิ่มหลังพบหลักฐานสำคัญเพียบ

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09:32:42

“กัมพูชา” เตรียมจัดแสดงจารึก “เลขศูนย์” ที่ (เชื่อว่า) เก่าแก่ที่สุดในโลก

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:58:08

ศิลาจารึก เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10:26:29

พบศิลาจารึกลายแทงสถูปพระเจ้าอุทุมพร

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 12:21:54

พบจารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัย ร.๓-คัมภีร์ใบลาน ๓๐๐ ผูก ที่วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 10:47:10

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170