จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 1 อ่านต่อ >

2. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >

3. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 อ่านต่อ >

4. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >

5. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 1 อ่านต่อ >

6. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170