จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 4 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศาลา 4 อ่านต่อ >
2. จารึกบนแผ่นไม้วัดนาแดง อ่านต่อ >
3. จารึกยันต์รัตนสูตรและคาถานกคุ้มวัดศรีบุญเรือง 1 (น่าน-อำเภอนาน้อย) อ่านต่อ >
4. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 538 (เตมียะชาฎก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170