จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 3 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศาลา 4 อ่านต่อ >

2. จารึกบนแผ่นไม้วัดนาแดง อ่านต่อ >

3. จารึกยันต์รัตนสูตรและคาถานกคุ้มวัดศรีบุญเรือง 1 (น่าน-อำเภอนาน้อย) อ่านต่อ >