จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา

จำนวน 1554 รายการ

31. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๓ สุปารกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
32. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๒ สังวรชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
33. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๓๐ โกสิยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๔ ศาลานวด) อ่านต่อ >
34. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๘ อัฏฐสัททชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
35. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๗ กัจจานิชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
36. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๖ ปรันตปชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
37. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๙ ปานิยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
38. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๘ อุทยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
39. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๗ ธรรมเทวปุตตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
40. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๔๓ จุลโพธิชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
41. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓๗ ปูติมังสชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
42. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓๖ สมุคชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
43. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๔ จารึกแผ่นที่ ๑ ฆตบัณฑิตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
44. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓๕ หลิททราคชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
45. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๓ มหามังคลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
46. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๔ อาทิจชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
47. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๒ เจติยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
48. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๑ คังคมาลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
49. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๐ สุมังคลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
50. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๙ สุลสาชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
51. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๑ ทศรถชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
52. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๐ ยุธัญชยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
53. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๕๘ จุลธรรมปาลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
54. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๕๗ ลฎุกกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
55. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๕ อัฏฐานชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
56. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๗๕ ตโปตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
57. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๗๒ มิคโปตกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
58. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓๓ โลมสกัสสปชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
59. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓๒ ปทกุสลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
60. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๙ มหาสุวราชชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170