จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนบานหน้าต่าง

จำนวน 22 รายการ

1. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๓ อ่านต่อ >
4. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๖ อ่านต่อ >
5. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๗ อ่านต่อ >
6. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๘ อ่านต่อ >
7. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๙ อ่านต่อ >
8. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๗ อ่านต่อ >
9. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๐ อ่านต่อ >
10. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๑ อ่านต่อ >
11. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๒ อ่านต่อ >
12. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๓ อ่านต่อ >
13. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๔ อ่านต่อ >
14. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๕ อ่านต่อ >
15. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๖ อ่านต่อ >
16. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๔ อ่านต่อ >
17. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๕ อ่านต่อ >
18. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๘ อ่านต่อ >
19. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๙ อ่านต่อ >
20. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๐ อ่านต่อ >
21. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๑ อ่านต่อ >
22. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170